Deniz, A. ve Gönen, M. S. (2020) “Resimli öykü kitaplarını değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 4(2), ss. 88–116. doi: 10.24130/eccd-jecs.1967202042220.