Yılmaz, H. ve Güven, Y. (2019) “Yaratıcılık ve hoşgörü: Okul öncesi öğretmen adayları üzerine bir araştırma”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 3(2), ss. 258–277. doi: 10.24130/eccd-jecs.1967201932165.