Kılıç, K. M. (2019) “Erken çocukluk döneminde bebeklik/çocukluk amnezisi ve otobiyografik bellek gelişimi”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 3(2), ss. 541–557. doi: 10.24130/eccd-jecs.1967201932156.