Keleş, S. ve Yurt, Özlem (2019) “Erken çocukluk eğitiminde düşünmeyi görünür kılmak: Görünür düşünme yaklaşımı”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 3(1), ss. 117–138. doi: 10.24130/eccd-jecs.1967201931124.