Dere Çiftçi, Hale. 2018. “Ankara Il Merkezinde 2-10 Yaş arasında görme yetersizliğine Sahip Olan çocukların Demografik, tanılanma, eğitimsel Ve Aile Destek özelliklerinin Incelenmesi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2 (3):485-513. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720182391.