Balaban Dağal, Asude, ve Dilan Bayındır. 2018. “Okul öncesi dönem çocuklarının Ego sağlamlık düzeylerinin Incelenmesi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2 (1):132-50. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720182169.