Demir, Elif, ve Hale Dere Çiftçi. 2018. “5-6 Yaş çocuklarına Sayı kavramını kazandırmada Drama çalışmalarının Etkisinin Incelenmesi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2 (2):309-33. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720182263.