Yuvacı, Züleyha, ve Hacer Elif Dağlıoğlu. 2018. “Okul öncesi eğitim Alan çocukların Ve Bulundukları sınıf ortamının yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişkisinin Incelenmesi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2 (2):234-56. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720182262.