Ramazan, Oya, Hande Arslan Çiftçi, ve Merve Tezel. 2018. “Okul öncesi sınıflarındaki öğrenme Merkezlerinin Durumunun Belirlenmesi Ve öğretmenlerin öğrenme Merkezleri hakkındaki görüşlerinin Incelenmesi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2 (2):213-33. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720182258.