Derdiyok, Zeynep Sena, ve Özlem Gözün Kahraman. 2024. “Okul öncesi dönem çocuklarının Kaygı durumlarının Ebeveyn Duygu sosyalleştirme davranışları açısından Incelenmesi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 8 (1):100-129. https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202481536.