Tunçeli, Hilal İlknur, ve Rengin Zembat. 2018. “48-72 Aylık çocuklar için LAP-3 gelişim değerlendirme ölçeği’nin geçerlik Ve güvenirlik çalışması”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2 (1):86-112. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720182153.