Bağçeli Kahraman, Pınar. 2018. “Okul öncesi dönem çocuklarının Okula Uyum sürecine ilişkin Anaokulu öğretmenlerinin Ve Annelerinin görüşleri”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 2 (1):3-20. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720182144.