Sever, Gülşah, ve Gökçe Karaman Benli. 2022. “Erken çocukluk dönemine Seslenen müzikle Ilgili çocuk kitaplarının içerik, müziksel Kavramlar Ve görselleri açısından Incelenmesi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 6 (1):229-52. https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202261412.