Polat, Berrak Deniz, Özlem Alkan Ersoy, ve Mehmet Toran. 2017. “Çocuk katılımı farkındalık ölçeği (ÇKFÖ): Ölçek geliştirme, güvenirlik Ve geçerlik çalışması”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 1 (2):186-215. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720171241.