Akbayrak, Nesrin, ve Nalan Kuru Turaşlı. 2017. “Oyun Temelli çevre Etkinliklerinin Okul öncesi çocukların çevresel farkındalıklarına Etkisinin Incelenmesi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 1 (2):239-58. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720171240.