Sağlam, Cansu, ve Arzu Özyürek. 2022. “Okul öncesi çocuklarda çalışma belleği Ve Erken okuryazarlık Becerilerinin Incelenmesi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 6 (1):82-101. https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202261379.