Yılmaz, Melek Merve, ve Ayperi Dikici Sığırtmaç. 2021. “Okul öncesi Bilim eğitimine özgü Pedagojik Alan Bilgisi: Öğretmenlerin Mesleki gelişimi için Bir Model önerisi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 5 (2):622-48. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202151371.