Akatlı, Rana, ve Güzin Yasemin Tunçay. 2022. “Ebeveynlerin bağlanma biçimlerinin çocuk yetiştirme Tutumları üzerindeki yordayıcı Rolü”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 6 (1):175-203. https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202261360.