Doğan, Handan, ve Diğdem Enerem. 2022. “60-72 Ay Arası çocuklarda Erken okuryazarlık Becerileri Ile bilişsel değerlendirme Sistemi arasındaki ilişkinin Incelenmesi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 6 (2):337-63. https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202262350.