Rakap, Salih, Sinan Kalkan, ve Şerife Balıkcı. 2020. “Erken müdahale Ve Erken çocuklukta özel eğitim alanında Tavsiye Edilen Uygulamalara (TEdU) ilişkin Türk paydaşların bakış açılarının Incelenmesi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 4 (3):665-81. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202043263.