Arslan Çiftçi, Hande, Gülden Uyanık, ve İbrahim Hakkı Acar. 2020. “Çocukluk Dönemi Yürütücü İşlevler Envanteri Türkçe Formunun 48-72 aylık çocuklar için geçerlik Ve güvenirlik çalışması”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 4 (3):762-87. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202043260.