Yazıcı, Elçin, Adalet Kandır, ve Hasan Kağan Keskin. 2020. “Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu Eğitimi Programı’nın etkililiğinin Boylamsal Olarak Incelenmesi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 4 (2):30-48. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202042259.