Coşkun, Yemliha, ve Ahmet Önem. 2021. “Okul öncesi dönem çocuklarının Meslek algıları Ve geleceğe dönük Mesleki Hayalleri”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 5 (2):289-330. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202152256.