Taşkın Gökçe, Tülay Gül, ve Adalet Kandır. 2020. “Çocuklarda Yönetici İşlevlerin Gelişimini Değerlendirme Ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 4 (2):49-65. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202042252.