Kurt, Şerife Hülya, ve Ayperi Dikici Sığırtmaç. 2021. “Okul öncesi öğretmenlerinin öz düzenleme Becerisi Ve öz-düzenlemeli öğrenmeyi Destekleyen uygulamalarının sınıf yönetimi Becerisi üzerine Etkisi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 5 (1):135-51. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202151245.