Furuncu, Cansu, ve Erdinç Öztürk. 2020. “Problemli Medya Kullanım Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik güvenirlik çalışması: Çocuklarda Ekran bağımlılığı ölçeği Ebeveyn Formu”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 4 (3):535-66. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202043237.