Aydın, Muhammed Şükrü. 2021. “29-72 aylık çocukların Olumsuz Ve Prososyal Yalan söyleme davranışlarının Incelenmesi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 5 (1):92-108. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202151234.