Işıkcı Başkaya, Gözdenur, Fatma Alisinanoğlu, Hasibe Özlen Demircan, ve Fatma Tahta. 2020. “Erken çocukluk dönemi öğretmenlerinin çokkültürlülük Uygulamaları üzerine Bir Inceleme”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 4 (2):9-29. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202042223.