Balaban Dağal, Asude, Beyza Hamamcı, ve Kübra Yayla. 2020. “Okul öncesi öğretmen adaylarının bilişötesi farkındalıkları Ile Duygusal Zeka özellikleri arasındaki ilişkinin Incelenmesi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 4 (3):583-608. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202043222.