Deniz, Ayşegül, ve Mübeccel Sara Gönen. 2020. “Resimli öykü kitaplarını değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik Ve güvenirlik çalışması”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 4 (2):88-116. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202042220.