Kılıç, Kızbes Meral. 2019. “Erken çocukluk döneminde bebeklik/çocukluk Amnezisi Ve Otobiyografik Bellek gelişimi”. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 3 (2):541-57. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967201932156.