GÜREL SELIMOĞLU, Ömür; ÖZDEMIR, S. Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı’nın (ETEÇOM) Otizm Spektrum Bozukluğu sergileyen çocukların sosyal etkileşim becerileri üzerindeki etkililiği. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 514–555, 2018. DOI: 10.24130/eccd-jecs.196720182399. Disponível em: https://journalofomepturkey.org/index.php/eccd/article/view/99. Acesso em: 24 tem. 2024.