Dere Çiftçi, H. (2018). Ankara il merkezinde 2-10 yaş arasında görme yetersizliğine sahip olan çocukların demografik, tanılanma, eğitimsel ve aile destek özelliklerinin incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(3), 485–513. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720182391