Derdiyok, Z. S., & Gözün Kahraman, Özlem. (2024). Okul öncesi dönem çocuklarının kaygı durumlarının ebeveyn duygu sosyalleştirme davranışları açısından incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 8(1), 100–129. https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202481536