Tunçeli, H. İlknur, & Zembat, R. (2018). 48-72 Aylık çocuklar için LAP-3 gelişim değerlendirme ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(1), 86–112. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720182153