Bartan, M., & Türe Köse, H. B. (2023). Okul öncesi öğretmenlerinin dinleme becerilerine ilişkin görüşleri . Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 7(1), 46–64. https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202371472