Canbaz, A., Kara, İdris, & PESEN, A. (2022). Okul öncesi eğitimde Montessori yaklaşımına ilişkin lisansüstü tezlerin incelenmesi: Tematik içerik analiz çalışması. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 6(2), 424–454. https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202262434