Polat, B. D., Alkan Ersoy, Özlem, & Toran, M. (2017). Çocuk katılımı farkındalık ölçeği (ÇKFÖ): Ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 1(2), 186–215. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.196720171241