Özok Bulut, N. (2022). Erken çocukluk dönemindeki çocuklarla katılımcı araştırmalarda karşılaşılabilecek etik sorunlar. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 6(2), 527–555. https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202262404