Sağlam, C., & Özyürek, A. (2022). Okul öncesi çocuklarda çalışma belleği ve erken okuryazarlık becerilerinin incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 6(1), 82–101. https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202261379