Doğan, H., & Enerem, D. (2022). 60-72 ay arası çocuklarda erken okuryazarlık becerileri ile bilişsel değerlendirme sistemi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 6(2), 337–363. https://doi.org/10.24130/eccdjecs.1967202262350