Atış-Akyol, N., Parpucu, N., & Erkan, N. S. (2020). İlkokula hazırlık becerilerine ilişkin okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenleri ile öğretmen adaylarının görüşleri. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 4(2), 117–136. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202042281