Rakap, S., Kalkan, S., & Balıkcı, Şerife. (2020). Erken müdahale ve erken çocuklukta özel eğitim alanında Tavsiye Edilen Uygulamalara (TEdU) ilişkin Türk paydaşların bakış açılarının incelenmesi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 4(3), 665–681. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202043263