Arslan Çiftçi, H., Uyanık, G., & Acar, İbrahim H. (2020). Çocukluk Dönemi Yürütücü İşlevler Envanteri Türkçe Formunun 48-72 aylık çocuklar için geçerlik ve güvenirlik çalışması. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 4(3), 762–787. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202043260