Coşkun, Y., & Önem, A. (2021). Okul öncesi dönem çocuklarının meslek algıları ve geleceğe dönük mesleki hayalleri. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 5(2), 289–330. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202152256