Taşkın Gökçe, T. G., & Kandır, A. (2020). Çocuklarda Yönetici İşlevlerin Gelişimini Değerlendirme Ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 4(2), 49–65. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202042252