Kurt, Şerife H., & Dikici Sığırtmaç, A. (2021). Okul öncesi öğretmenlerinin öz düzenleme becerisi ve öz-düzenlemeli öğrenmeyi destekleyen uygulamalarının sınıf yönetimi becerisi üzerine etkisi. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 5(1), 135–151. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202151245