Işıkcı Başkaya, G., Alisinanoğlu, F., Demircan, H. Özlen, & Tahta, F. (2020). Erken çocukluk dönemi öğretmenlerinin çokkültürlülük uygulamaları üzerine bir inceleme. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 4(2), 9–29. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202042223