Keleş, S., & Yurt, Özlem. (2019). Erken çocukluk eğitiminde düşünmeyi görünür kılmak: Görünür düşünme yaklaşımı. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 3(1), 117–138. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967201931124