(1)
Balaban Dağal, A.; Bayındır, D. Okul öncesi dönem çocuklarının Ego sağlamlık düzeylerinin Incelenmesi. J Early Child Stu 2018, 2, 132-150.